Home 9 Fastighet 9 Byggnad invändigt 9 Kategori: Ventilation
Kyla

Kyla

I detta avsnitt kommer vi inte ta upp ishallar, frysrum, skidome mm. Utan enbart det som är förknippat med inomhuskl …

läs mer
Ventilation

Ventilation

Ventilation i byggnader är ofta en komplex installation som påverkar både människor och byggnader.

Man kan säga a …

läs mer
Översikt kompetensportalen