Användarvillkor

Genom att som medlem besöka Kompetensportalen (nedan kallad portalen) i inloggat läge godkänner du våra användarvillkor och accepterar följande:

FM Competence har upprättat och underhåller dessa sidor med hjälp av samarbetspartners. Du har rätt att använda materialet i portalen, i din yrkesutövning samt för personliga ändamål.

Utan skriftlig tillåtelse från FM Competence eller aktuella samarbetspartners får du varken distribuera, modifiera, överföra, återanvända, sprida eller på annat sätt använda innehållet i portalen. Detta gäller även text, bilder, ljud och video.

Varumärken och Copyright

FM Competence är ett varumärke av FM Competence AB. Detta varumärke samt annat material som kan ses i portalen är skyddade enligt lagen om upphovsrätt såvida inget annat är angivet.

Ansvar

FM Competence påtar sig inget ansvar för användandet av portalen eller tar ansvar för skador som beror på virus eller liknande, förorsakade vid nyttjande av material, data, texter, bilder, ljud eller video från denna portal.

Personuppgifter

FM Competence registrerar inte personuppgifter via portalen om du inte frivilligt uppger dem. Uppge ej dessa personuppgifter om du inte vill att vi skall registrera dem.

När du lämnar dina personuppgifter förbehåller vi oss att använda dem på följande sätt: Vi eller någon som arbetar på uppdrag för oss har rätt att registrera och behandla dina uppgifter samt använda upplysningarna för att få kontakt med dig i samband med aktuella kampanjer eller utskick. Vi kan även uppge generell statistisk information om besökande i vår portal.

Vi kommer inte, varken nu eller senare, lämna dina personuppgifter vidare till tredje part, utan ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att kontakta oss och bli informerad om vad dina personuppgifter används till samt kräva att dina personuppgifter raderas ur vår databas.

Övrig information

Vi förbehåller oss rätten att löpande ändra i portalen.

FM Competence AB
Organisationsnummer: 559425-5829
Mjölnarvägen 16
131 74 Nacka
Sverige

Telefon: 0730-46 69 85
E-post: es.ecnetepmocmf@ofni

Dessa användarvillkor uppdateras senast: 2024-03-19