Home 9 Kategori: Fastighet
Taktisk nivå

Taktisk nivå

Taktisk nivå – Fastighet

På den taktiska nivån inom FM är det fokus på uppföljning av FM. Nedan ser ni de övergri …

läs mer
Strategisk nivå

Strategisk nivå

Strategisk Planering för Facility Management (SFP)

Strategi handlar om att blicka framåt och ta fram en plan utif …

läs mer
Övervakningssystem

Övervakningssystem

De flesta övervakningssystem för fastigheter är integrerade med styrsystemet. Vilket gör att man både övervakar och …

läs mer
Lyftanordningar

Lyftanordningar

Lyftanordningar innefattar bland annat lyftbord, traverser, pelaelyftar. Dessa är till för att transportera gods, ly …

läs mer
Hissar

Hissar

I många av våra fastigheter så finns det transportsystem för att transportera människor och gods. De är allt från ru …

läs mer
Inbrottslarm

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm ska både avskräcka från inbrott och påkalla rätt insats om olaga intrång ändå sker.

Inbrottslarm …

läs mer
Brandlarm

Brandlarm

Brandlarm finns installerade i våra byggnader av olika anledningar. Det finns verksamheter som har krav på sig från …

läs mer
IT nätverk

IT nätverk

IT nätverk är idag är en helt naturlig del av en byggnad. Den servar allt från den interna kommunikationen mellan by …

läs mer
Elvärmesystem

Elvärmesystem

I elvärmesystem ingår Elradiatorer, konvektorer, ridåvärmare, värmekablar, motorvärmaruttag och ladd§stationer för e …

läs mer
Belysningssystem

Belysningssystem

Belysning har en viktig funktion i och på våra byggnader både praktiskt, säkerhetsmässigt och upplevelsemässigt. Bel …

läs mer
Kyla

Kyla

I detta avsnitt kommer vi inte ta upp ishallar, frysrum, skidome mm. Utan enbart det som är förknippat med inomhuskl …

läs mer
Ventilation

Ventilation

Ventilation i byggnader är ofta en komplex installation som påverkar både människor och byggnader.

Man kan säga a …

läs mer
Värmesystem

Värmesystem

Värmesystemet är en av de mest primära system i en byggnad. Det kan liknas med hjärtat i kroppen som pumpar ut energ …

läs mer
Dränering

Dränering

Att ha en fungerande dränering är en förutsättning för att ha en friskt byggand. Dräneringens uppgift är att avleda …

läs mer
Tvättstuga

Tvättstuga

Den gemensamma tvättstugan är en av de viktigast servicefunktionerna för hyresgästerna. Här tvättar man bara inte ut …

läs mer
Driftutrymmen

Driftutrymmen

Driftutrymmen brukar vara städutrymmen, förråd, el-centraler, undercentraler, apparatrum ventilation mm.
Dessa utry …

läs mer
Övrigt

Övrigt

Under övrig finner du inspektion av lastbrygga, ramper, trappor mm.

Lastbryggor och påkörningsramper bör kontroll …

läs mer
Översikt kompetensportalen