Kategorier

Passersystem administration

Passersystem administration

Ett passersystem är grunden för en säker hantering av tillträde för människor när de ska komma in i eller röra sig i …

Begreppslista

Begreppslista

Det förekommer många begrepp inom FM-branschen och här samlar vi merparten av dem i en löpande begreppslista i krono …

Utveckling & Innovationer

Utveckling & Innovationer

Förväntningarna på FM är höga. Det handlar inte bara om att förvalta ett uppdrag, det finns alltid en förväntan att …

Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet kan vara och betyda olika saker för olika personer, det är alltså till stor del en subjektiv upplevelse. De …

Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation för framgångsrika FM-uppdrag
Kommunikation handlar bara till viss del om vad man säger och hur man sä …

Taktisk nivå

Taktisk nivå

Taktisk nivå – Fastighet

På den taktiska nivån inom FM är det fokus på uppföljning av FM. Nedan ser ni de övergri …

Strategisk nivå

Strategisk nivå

Strategisk Planering för Facility Management (SFP)

Strategi handlar om att blicka framåt och ta fram en plan utif …

FM Administration

FM Administration

FM administration handlar om att förvalta, arkivera och utveckla fastighets- och anläggningsrelaterad information så …

Hälsa och välmående

Hälsa och välmående

Medarbetarnas hälsa och välmående i fokus

Idag ser vi att medarbetarnas hälsa och välmående är centrala för utfor …

Ledarskap

Ledarskap

För att en organisation ska vara framgångsrik så krävs det ett bra ledarskap. En bra ledares uppgift är att få de ol …

Myndighetskrav

Myndighetskrav

Både som hyresgäst och fastighetsägare så finns det krav från myndigheter som ska uppfyllas. Dessa grundar sig i oli …

IT miljö

IT miljö

Att ha en fungerande IT miljö är idag ett hygienkrav. Ofta krävs det att olika system ska kunna samverka med varandr …

Ekonomi och Budget

Ekonomi och Budget

Allt vi sysslar med handlar till syvende och sist om ekonomi. Det är på det sättet som vi mäter vår effektivitet och …

Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering av FM-tjänster är processen att införa digital teknik och innovationer i FM-branschen för att effekti …

Hållbarhet

Hållbarhet

Att bygga sin FM-leverans på en helhetssyn med kvalitet, miljö och arbetsmiljö, dialog och kritiskt tänkande är en d …

Taktisk nivå

Taktisk nivå

På den taktiska nivån inom FM är det fokus på uppföljning av FM. Nedan ser ni de övergripande fokusområden för takti …

Strategisk nivå

Strategisk nivå

Strategi handlar om att blicka framåt och ta fram en plan utifrån nuläge och önskat framtida läge och sedan planera …

Måltidsservice

Måltidsservice

Måltidsservice handlar om att erbjuda mat genom näringsrika, mättande och nyttiga matupplevelser på arbetsplatsen so …

Fruktservice

Fruktservice

Fruktservice levererar ett varierande urval av frukter till arbetsplatsen, ofta säsongsbaserade frukter. Frukten lev …

Catering

Catering

Cateringtjänsten levererar service och ett varierande urval av mat och dryck är tillgängliga för kundens möten och k …

Kaffe & drycker

Kaffe & drycker

Syftet med tjänsten Kaffe & drycker är att tillhandahålla dryckes- och varuautomater som är lättillgängliga för snab …

Operativt brandskydd

Operativt brandskydd

För att uppfylla kravet om Lag om skydd mot olyckor, kan det i vissa verksamheter krävas att kunden har ett operativ …

Ronderande bevakning

Ronderande bevakning

Den ronderande bevakningens syfte och inriktningen med ronderingen anpassas till kundens behov efter en säkerhetsana …

Stationär bevakning

Stationär bevakning

Stationär bevakning innebär att uppdraget är koncentrerat till en plats och att väktaren står till kundens förfogand …

Inredningsförsörjning

Inredningsförsörjning

Inredningsförsörjning handlar om att planera, projektleda, anskaffa och underhålla möbler, växter, mattor och inredn …

Växter och växtservice

Växter och växtservice

Växtservice omfattar i första hand behovsplanering, inköp, placering och skötsel av växter till arbetsplatsen, såväl …

Övervakningssystem

Övervakningssystem

De flesta övervakningssystem för fastigheter är integrerade med styrsystemet. Vilket gör att man både övervakar och …

Lyftanordningar

Lyftanordningar

Lyftanordningar innefattar bland annat lyftbord, traverser, pelaelyftar. Dessa är till för att transportera gods, ly …

Rulltrappor och rullband

Rulltrappor och rullband

Rulltrappan är en fenomenal uppfinning. Den transporterar miljoner människor varje dag. Den hjälper oss människor at …

Översikt kompetensportalen