Home 9 Fastighet 9 Kategori: Byggnad invändigt
Kyla

Kyla

I detta avsnitt kommer vi inte ta upp ishallar, frysrum, skidome mm. Utan enbart det som är förknippat med inomhuskl …

läs mer
Ventilation

Ventilation

Ventilation i byggnader är ofta en komplex installation som påverkar både människor och byggnader.

Man kan säga a …

läs mer
Värmesystem

Värmesystem

Värmesystemet är en av de mest primära system i en byggnad. Det kan liknas med hjärtat i kroppen som pumpar ut energ …

läs mer
Tvättstuga

Tvättstuga

Den gemensamma tvättstugan är en av de viktigast servicefunktionerna för hyresgästerna. Här tvättar man bara inte ut …

läs mer
Driftutrymmen

Driftutrymmen

Driftutrymmen brukar vara städutrymmen, förråd, el-centraler, undercentraler, apparatrum ventilation mm.
Dessa utry …

läs mer
Översikt kompetensportalen